آرشیو برای: "بهمن 1396"

خواستگار و سوال اساسی

روزهای سرد زمستان و  تلاش و جدیت من برای درس و کنکور بود. به خیال خودم میخاستم خانم مهندس بشم. تلاشم دوچندان شده بود از صبح به کتابخانه می رفتم و عصر برمیگشتم، کتاب ِتست ها را بالا و پایین می کردم . از نوشتن نکات مهم گرفته بود تا خواندن « بیشتر بدانید »… بیشتر »

ببار برف ببار

نزدیک ساعت 3 صبح بود که محمدم به عشق دیدن برف های باریده شده روی حیاط از خواب بیدار شده بود، سریع خودشو به حیاط رسوند.   موقع برگشت در پذیرایی یکم محکم بست. همسرم بهش گفت بابا هنوز برف میاد؟ گفت: نه زمین خشک خشکه  همینطور که سرش زیر پتو می کرد غر غر… بیشتر »