کلید واژه: "اربعین در کربلا"

مراقب ویزاهای جعلی باشید!!!!!!!

این روزها این جمله را زیاد می شنوی  : عازم کربلا هستم حلالم کنید چند روزیست که یکی از همکارانم زیاد این جمله را به همه می گوید و همه با خوشحالی و اشک به او التماس دعا می گویند. امروز صبح برعکس روزهای گذشته گره ا ی در ابروهانش بود. ازش پرسیدم چی شده؟… بیشتر »