کلید واژه: "دلنوشته برای حضرت محمد"

عاشقان پیامبر لبخند بزنید

وقتی تو اوج درگیری های مالی هستی و نمی دونی باید از کجا پول بیاری لبخند میزنی وقتی چند مرتبه یادت میره برا خانه خرید کنی بازم لبخند میزنی وقتی مهمون میاد خانمون و می بینی بازم قند یا نبات نداریم لبخند میزنی و با اشتیاق ظرف خرما نشونم میدی وقتی بیماری و… بیشتر »