کلید واژه: "زیارتنامه اربعین"

دلهایی که اربعین نشده کربلایی شدند

دیروز ظهر سریع از حوزه زدم بیرون باید زود خودم را به خانه می رساندم الان است که فرزندم به خانه برسد و پشت در بماند. وقتی داخل کوچه رسیدم خدارو شکر کردم به موقعه رسیدم. ساق پاهایم از بس تند تند راه رفته بودم به شدت درد می کرد. از شدت قدمهایم کاستم به پشت… بیشتر »